Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư trú

TẢI CÁC MẪU KHAI LIÊN QUAN ĐẾN CƯ TRÚ

1. Yêu cầu chung khi ghi các mẫu khai

– Căn cứ vào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMND (hoặc căn cước công dân), hộ chiếu… để ghi thông tin cá nhân cho chính xác.

2. Cách ghi Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02) (thay thế bằng mẫu CT01, tham khảo cách ghi và tải mẫu CT01: TẠI ĐÂY)

Minh họa cách ghi mẫu HK02 (Đăng ký thường trú)
Minh họa cách ghi mẫu HK02 (Đăng ký tạm trú)

Hướng dẫn chi tiết cách ghi

Phần I. Thông tin về người viết phiếu báo

Phần II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

– Mục “1. Họ và tên” và Mục “2. Giới tính”: Ghi như hướng dẫn ở phần I.

– Mục “3. Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm dương lịch (theo giấy khai sinh); ghi 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

– Mục “4. Dân tộc”: Ghi theo giấy khai sinh (Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường…). Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, CMND, căn cước công dân hoặc giấy tờ khác.

– Mục “5. Quốc tịch”: Ghi “Việt Nam” hoặc quốc tịch khác (nếu có).

– Mục “6. CMND số” và mục “7. Hộ chiếu số”: Ghi như hướng dẫn ở phần I.

– Mục “8. Nơi sinh”: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Nơi sinh: xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

– Mục “9. Quê quán” (hoặc Nguyên quán): Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

– Mục “10. Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm công việc chính là gì, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc. Ví dụ: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp HCM; bác sĩ ngoại khoa hoặc chưa có việc làm.

– Mục “16. Những người cùng thay đổi”: Ghi thông tin cá nhân,mối quan hệ của những người có cùng có thay đổi với người ở khai ở Phần II.

Xem video hướng dẫn chi tiết:

3. Cách ghi Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01) (bãi bỏ)

Minh họa cách ghi mẫu HK01

Hướng dẫn chi tiết

– Mục “1. Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A

– Mục “4. Giới tính”: Ghi giới tính Nam hoặc Nữ.

– Mục “5. Nơi sinh”: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Nơi sinh: xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.

– Mục “6. Nguyên quán”: Ghi theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại. Nếu không xác định được ông, bà nội hoặc ông bà ngoại thì ghi theo nguồn gốc, xuất xứ của cha hoặc mẹ. Phải ghi theo cấp xã, huyện, tỉnh. Nếu địa danh hành chính đã thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

– Mục “7. Dân tộc” và “8. Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, CMND (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ khác.

Ví dụ: thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định hoặc số nhà 10 đường Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).

– Mục “18. Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.

– Mục “21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột)”: ghi tóm tắt thông tin về bố, mẹ,vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người kê khai. Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Cách ghi Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07) (bãi bỏ)

Minh họa cách ghi mẫu HK07

Hướng dẫn chi tiết

– Từ Mục 1 đến mục 10: Ghi như hướng dẫn ở trên.

– Mục “11. Họ và tên chủ hộ nơi đi”: Ghi họ, tên của chủ hộ mà người cần chuyển đi đang có hộ khẩu.

– Mục “12. Quan hệ với chủ hộ”: Ghi mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ của người cần chuyển đi.

– Mục “13. Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu. Ví dụ: Nhập khẩu vào hộ của gia đình chồng ở TP HCM.

5. Cách ghi Phiếu khai báo tạm vắng (HK05) (bãi bỏ)

Hướng dẫn chi tiết

– Từ Mục 1 đến Mục 6: Ghi như hướng dẫn ở trên.

– Mục “7. Nơi thường trú/nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại. Cách ghi nơi thường trú như hướng dẫn ở trên.

Bạn đang xem bài viết: Cách ghi viết bản khai nhân khẩu, tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Thông tin do damri.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts